Prokrastynacja to dobrowolne odkładanie na później czegoś, co trzeba zrobić, mimo że wiemy, że z powodu opóźnienia i poczucia winy będziemy później w gorszej sytuacji. Zjawisko to występuje częściej u ludzi młodych, zwłaszcza u studentów studiujących na uniwersytecie, ponieważ mają oni wysoki poziom swobody i niską strukturę organizacyjną, co prowadzi do wielokrotnego prokrastynowania. Badanie przeprowadzone przez ekspertów ds. zdrowia psychicznego na Uniwersytecie Sophiahemmet w Szwecji miało na celu ocenę związku między prokrastynacją a późniejszymi wynikami zdrowotnymi wśród studentów uniwersytetu w Szwecji. Celem było sprawdzenie, czy prokrastynacja jest związana z depresją, lękiem i stresem, a także samotnością i obniżoną satysfakcją z życia lub ogólnymi problemami ze zdrowiem fizycznym.

Do badań, przeprowadzonych między 9 sierpnia 2019 r. a 15 grudnia 2021 r., wybrano 3535 studentów z ośmiu różnych uczelni w Sztokholmie. Proces składał się z dwóch faz: pierwsza faza mierzyła samoopisową prokrastynację za pomocą oceny w zakresie od 5 do 25 punktów, przy użyciu skali Likerta. Druga część odbyła się 9 miesięcy później i oceniono stan zdrowia każdego ze studentów. Pod uwagę brane były zarówno problemy ze zdrowiem fizycznym, jak i psychicznym.

W ocenach stanu zdrowia analizowano szesnaście wyników, również samodzielnie zgłaszanych. Obejmowały one problemy ze zdrowiem psychicznym (objawy depresji, lęku i stresu), ból powodujący niepełnosprawność (szyi i/lub górnej części pleców, dolnej części pleców, kończyn górnych i dolnych), niezdrowe zachowania związane ze stylem życia (niska jakość snu, brak aktywności fizycznej, używanie tytoniu, używanie marihuany, używanie alkoholu i pomijanie śniadania), psychospołeczne czynniki zdrowotne (samotność i trudności finansowe) oraz ogólny stan zdrowia. Jeśli doświadczasz któregoś z powyższych problemów, to w https://www.niecodzienne.pl znajdziesz liczne pomocne materiały.

W badaniu stwierdzono, że prokrastynacja wiąże się z późniejszymi problemami zdrowotnymi. Zaobserwowano, że ci uczestnicy, u których średni wynik prokrastynacji wynosił 12 punktów i więcej, mieli w większości objawy depresji, lęku i stresu. Ponadto uczestnicy ci cierpieli z powodu upośledzającego bólu kończyn górnych, niskiej jakości snu, braku aktywności fizycznej, samotności i trudności finansowych. Stwierdzono, że prokrastynacja wiąże się z późniejszymi problemami ze zdrowiem psychicznym, bólem, niezdrowymi zachowaniami w stylu życia i gorszymi czynnikami zdrowia psychospołecznego.